Hae
Lisää palvelu
 • Sinulla ei ole vielä tallennettuja suosikkeja.

Tallennetut: 0 Paikat

Kirjaudu Sisään

Terms & Conditions

Ediame Oy:n / Palvelut Lähellä – digitaalisten palveluiden sopimusehdot rekisteröityneille yritysasiakkaille

 1. Yleistä

Näitä sopimusehtoja (jäljempänä “Sopimusehdot”) sovelletaan Ediame Oy:n (“Palveluntarjoaja”) tuottamien ja ylläpitämien digitaalisten palveluiden käyttämiseen Palveluntarjoajan ja käyttäjäksi rekisteröityvän yritys-asiakkaan (jäljempänä “Asiakas”) välillä.

Asiakkaan tulee tutustua näihin Sopimusehtoihin huolellisesti ennen Palveluun rekisteröitymistä ja käyttämisen aloittamista. Rekisteröitymällä Palvelun asiakkaaksi käyttäjä hyväksyy nämä Sopimusehdot ja sitoutuu niitä noudattamaan kokonaisuudessaan kulloinkin voimassa olevassa muodossaan.

Sopimusehdot sitovat myös Palvelun tilaajaa sekä sen nimeämiä Palvelun käyttäjiä tai henkilöitä, jotka käyttävät Palvelua organisaation käyttöoikeuden tai oppilaitoksen käyttöoikeuden nojalla. Tilaaja vastaa suhteessa Palveluntarjoajaan sekä kolmansiin osapuoliin ensisijaisesti käyttäjän toimista, mukaan lukien mahdollisista näiden Sopimusehtojen, Käyttöehtojen ja muiden sovellettavien ehtojen tai lain vastaisesta käytöstä. Tilaaja on vastuussa siitä, että käyttäjät tutustuvat näihin Sopimusehtoihin ja muihin sovellettaviin ehtoihin.

Sopimusehdot sitovat käyttäjää, ja käyttäjä vastaa myös ehtojen täyttämisestä, vaikka tilaaja olisi Palveluntarjoajan kanssa tehdyllä erillisellä sopimuksella tilannut käyttäjälle maksullisen Palvelun ja sitoutunut suorittamaan siitä perittävät maksut. Soveltuvin osin termi Asiakas viittaa myös Palvelun tilaajan nimeämiin käyttäjiin.

Asiakas vahvistaa ymmärtävänsä, että näiden Palvelua koskevien Sopimusehtojen lisäksi Ediamen Oy:n digitaalisten palveluiden käyttöehdot (”Käyttöehdot”) sitovat Asiakasta, ja niitä sovelletaan kaikin soveltuvin osin näiden Sopimusehtojen mukaiseen asiakassuhteeseen ja Palvelun käyttöön. Lisäksi joillakin palveluilla on luonteensa vuoksi omat erityisehtonsa, joita sovelletaan ensisijaisesti suhteessa Ediame Oy:n yleisiin käyttöehtoihin ja näihin Sopimusehtoihin nähden. Kuhunkin Palveluun sovellettavat ehdot ovat saatavilla ko. Palveluun liittyvältä internet-sivustolta. Palvelu saattaa sisältää ja sen kautta saattaa olla saavutettavissa Palveluntarjoajan yhteistyökumppaneiden tuottamaa aineistoa ja palveluita, joiden käyttäminen voi olla maksullista ja edellyttää erillisten käyttöehtojen hyväksymistä. Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin.

 1. Sopimuksen voimaantulo

Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välinen asiakassopimus tulee Asiakkaan taholta voimaan, kun Asiakas on hyväksynyt nämä Sopimusehdot sekä Käyttöehdot ja täyttänyt Palvelun avaukseen edellytettävät rekisteröintitiedot. Antaessaan organisaatiokohtaiset käyttöoikeuden Palveluntarjoaja voi sallia Palvelun käytön IP-osoitetunnistautumisen perusteella, jolloin Palvelun käyttäminen ei vaadi käyttäjäkohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Jollei muuta ole sovittu, käyttäjätunnus ja salasana ovat käyttäjäkohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa toiselle.

Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välinen asiakassopimus tulee Palveluntarjoajan taholta voimaan, kun Palveluntarjoaja on hyväksynyt asiakkaaksi haluavan rekisteröitymisen Asiakkaaksi. Mikäli Palveluntarjoaja ei myönnä rekisteröitymistä hakevalle käyttöoikeutta Palveluun, ei tämä Sopimus tule miltään osin voimaan.

Osa rekisteröitymistä edellyttävän Palvelun sisällöstä saattaa olla ilmaista ja osa maksullista. Maksullisten Palvelujen osalta tilaus astuu Asiakkaan osalta voimaan, kun Palveluntarjoaja on lähettänyt Asiakkaalle tämän tilausta koskevan tilausvahvistuksen. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden olla hyväksymättä maksullisen Palvelun tilausta.

 1. Palvelun kuvaus

Nämä Sopimusehdot koskevat Ediame Oy:n internetsivulla ja sovelluksessa tarjottavia digitaalisia palveluita ja kampanjoita, joiden käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Digitaalisilla palveluilla tarkoitetaan mm. Internet-sivuilla ja sovelluksessa tehtävää markkinointia, uutiskirjeitä ja näkyvyyttä.

Internet-palvelut ovat käytettävissä kaikilla yleisimmillä käyttöjärjestelmillä ja selaimilla. Sivustot ovat pääosin responsiivisia eli skaalautuvat päätelaitteen koon mukaisesti. Mobiilisovellus on ladattavissa android ja iphone – puhelimille.

 1. Maksullisten palveluiden käyttö

4.1. Hinnat

Palvelut veloitetaan tilaushetkellä voimassa olevan hinnaston perusteella. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat kulloinkin nähtävissä Palvelun internet-sivuilla maksullista palvelua koskevassa osiossa. Palvelusta voidaan periä liittymismaksu sekä Palvelun käytön mukaan määräytyvä, aikaan sidottu tai muulla tavalla määräytyvä maksu.

Palveluiden hinnat ovat voimassa toistaiseksi tai erikseen ilmoitettuna aikana. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa palveluiden hintoja ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman Palvelun maksulliseksi tai päinvastoin. Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannusten lisäykset korottavat hintoja välittömästi määräysten voimaantulohetkestä lukien.

Mikäli muutoin ei ole sovittu Palvelun erityisehdoissa, hinnat ilmoitetaan arvolisäverottomina ja hintoihin lisätään arvolisävero laskussa. Hinnat eivät sisällä mahdollisia toimitus- ja käsittelymaksuja, vaan ne ilmoitetaan erikseen tilauksen yhteydessä ja tilausvahvistuksessa.

Organisaation käyttöoikeus ja sen hinnoittelu perustuvat tilaajan Palveluntarjoajalle ilmoittamaan käyttäjämäärään. Tilaaja on velvollinen ilmoittamaan etukäteen Palveluntarjoajalle sekä sopimaan laajemmasta käyttöoikeudesta, mikäli sovittu käyttäjämäärä ylittyy.

Maksutavat

Voit maksaa verkkokaupassamme luottokortilla (Visa, Mastercard, American Express), tai laskulla. Katso lisää tietoa maksutavoista alta. Hinnat sisältävät ALV:n loppumaksussa ja käytettynä valuuttana on euro. EU:n ulkopuolelle tilatessa hinta ei sisällä ALV:a. Verkkokaupan maksupalvelukumppaneina toimii Stripe.
Laskuissa eräpäivä on 7pv.

STRIPE

Stripe on turvallinen ja helppo maksutapa. Kun valitset Palvelut Lähellä -verkkokaupan Maksutapa-sivulla luottokorttimaksun, maksunvälittäjänä toimii Stripe. Maksu tapahtuu verkkokaupan sivuilla suoraan eikä sinua ohjata toiseen palveluun. Kun maksat Stripen tarjoamilla luottokorttimaksuilla, hyväksyt Stripen ehdot, jotka löydät täältä.

4.2. Tilauksen sitovuus

Palveluntarjoajaa sitova tilaus syntyy, kun Asiakkaan maksutapahtuma on hyväksytty. Maksullisten palveluiden käyttäminen edellyttää Palvelun yhteydessä ilmoitetun hinnan suorittamista.

4.3. Peruuttamisoikeus

Näitä peruuttamisehtoja sovelletaan vain, mikäli Palvelun erityisehdoissa ei ole muutoin sovittu. 

4.4. Tarjoukset ja alennukset

Palveluntarjoaja saa luoda alennuksia joita käyttäjät voivat hyödyntää sovelluksessa olevien Asiakkaiden palveluihin. Enimmillään alennus voi olla -15%. Alennus joka on käyttäjällä on voimassa vain 30pv. 

Palveluntarjoaja voi luoda kilpailuja ja kampanjoita markkinointiin ja tarjota Asiakkaan lahjakortteja tai paketteja palkintona, Palveluntarjoaja maksaa Asiakkaalle -50% tuotteen arvosta tai erikseen sovitun hinnan. Palveluntarjoaja ei voi luoda lahjakortteja tai palkintoja sopimatta ensin Asiakkaan kanssa. Tästä sovitaan asiakkaan kanssa aina erikseen.

4.5. Tyytyväisyystakuu

Mikäli tilaaja ei ole vuoden aikanen tyytyväinen Palvelut Lähellä konseptiin ja hän ei ole saanut hyötyä palvelusta, palautamme ennakkotilauksen summan takaisin.  Tilaaja sitoutuu olemaan yhteydessä ja ilmoittamaan mihin ei ole tyytyväisiä sekä tyytymättömyytensä sopimuksen aikana välittömästi. Tilaajalta odotetaan ehdotuksia ja parannuksia, mikäli hän ei näitä sopimusaikana ilmaise, ei ennakkotilauksen summaa palauteta.

 1. Palveluntarjoajan oikeudet, velvollisuudet ja vastuut

5.1. Palvelun maksullisiin osiin liittyvä tiedonsaantioikeus

Palveluntarjoajalla on oikeus tarkistaa Asiakkaan luottotiedot asianmukaisista luottotietorekistereistä luottoa tai siihen rinnastettavaa maksutapaa myöntäessään. Palveluntarjoajalla on oikeus edellyttää henkilötunnuksen antamista sellaisilta Asiakkailta, joiden tilaamat maksulliset palvelut veloitetaan laskuttamalla ennakkomaksun sijaan. Asiakkaan on maksettava Palveluntarjoajan lähettämät laskut eräpäivään mennessä. Mikäli maksu viivästyy, on Palveluntarjoajalla oikeus periä korkolain mukainen viivästyskorko sekä perintälain mukaiset huomautus- ja perintäkulut. Mikäli Asiakas ei ole suorittanut viivästynyttä maksua viikon kuluessa huomautuksen lähettämispäiväyksestä, on Palveluntarjoajalla oikeus estää Palvelun käyttö. Palveluntarjoaja voi periä maksun Palvelun uudelleen avaamisesta.

5.2. Asiakkaan tunnusten muutosoikeus

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Asiakkaan käyttäjätunnusta, Palvelusta saamaa salasanaa tai muita Palvelun käyttöön tarvittavia tai liitettäviä tietoja, mikäli ne aiheuttavat ristiriitaisuuksia tai päällekkäisyyksiä Palveluntarjoajan tietojärjestelmissä tai Palveluntarjoajalla on muu perusteltu syy muutokseen.

5.3. Palveluntarjoajan oikeus muuttaa Palvelun sisältöä

Palveluntarjoajalla on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja muuttaa milloin tahansa Palvelua, Palvelun sisältöä, Palvelun saatavilla oloa ja käyttöön tarvittavalle laitteistolle asetettuja vaatimuksia. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan kohtuullisessa ajassa etukäteen Palveluun liittyvällä www-sivulla tai Asiakkaan laskutus- tai sähköpostiosoitteeseen. Ilmoitusvelvollisuus ei koske teknisiä muutoksia, kuten laitteistojen tai ohjelmistojen päivityksiä.

5.4. Palveluntarjoajan oikeus keskeyttää Palvelu

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelu tilapäisesti, jos se on välttämätöntä Palvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi tai mikäli lait, asetukset, viranomaisten määräykset, ohjeet tai lausunnot taikka alan keskeisten järjestöjen suositukset tätä edellyttävät. Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että keskeytys ei jatku tarpeettoman kauan ja että siitä aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan etukäteen keskeytyksestä.

5.5. Palveluntarjoajan oikeus muokata Asiakkaan tuottamaa aineistoa sekä estää pääsy Palveluun

Palveluntarjoaja saa käyttää Asiakkaan Palvelun toimittamaa materiaalia markkinoinnissa mainitessa asiakkaan.

Palveluntarjoajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta tarkastaa, muuttaa tai kieltää sopimattomaksi katsomansa Asiakkaan tuottaman aineiston julkaiseminen, sekä muokata Asiakkaan tuottamaa aineistoa, erityisesti mikäli aineisto on lakien tai hyvän tavan vastaista. Palveluntarjoajalla on oikeus estää Asiakkaalta Palvelun käyttö, mikäli Palveluntarjoajalla on syytä epäillä, että Palvelua käytetään lain tai hyvän tavan vastaiseen tarkoitukseen, näiden Sopimusehtojen tai Käyttöehtojen vastaisesti tai mikäli viranomainen sitä pyytää.

5.6. Vastuu Palvelussa esitetyistä tiedoista ja kaupan pidettävistä tuotteista ja palveluista

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa esitettyjen tai sen kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta tai Palvelussa kaupan pidettävien tai välitettävien tuotteiden tai palveluiden virheettömyydestä tai niitä koskevien tietojen oikeellisuudesta. Palveluntarjoaja nimenomaisesti sulkee pois takuut Palvelussa annettujen tietojen virheettömyydestä ja sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen.

5.7. Vikojen ja häiriöiden korjaus

Palveluntarjoaja korjaa Palvelun mahdolliset viat ja häiriöt normaalina työaikana viasta tai häiriöstä ilmoituksen saatuaan ilman tarpeetonta viivytystä.

5.8. Vahingonkorvausvelvollisuus

Palvelun maksuttomien osien osalta Palveluntarjoaja ei vastaa mistään Asiakkaalle aiheutuvista Palvelun tai siihen linkitettyjen sivustojen käytöstä johtuvista välittömistä, välillisistä tai muista vahingoista, mukaan lukien menetetyt tulot, liiketoiminnan keskeytyminen tai ohjelmien tai tallennettujen tietojen häviäminen tai menettäminen, vaikka Palveluntarjoaja olisi saanut tiedon kyseisten vahinkojen mahdollisuudesta. Palvelun maksullisten osien osalta Palveluntarjoaja vastaa ainoastaan tuottamuksellaan Asiakkaalle aiheuttamistaan välittömistä vahingoista, ja Palveluntarjoajan vastuun enimmäismäärä on Asiakkaan kyseisestä maksullisesta palvelusta maksama hinta. Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai epäsuorista vahingoista.

 1. Asiakkaan oikeudet, velvollisuudet ja vastuut

6.1. Asiakkaan vastuu laitteista, käytöstä yms.

Asiakas vastaa itse Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden, ohjelmistojen sekä tietoliikenne- ja tiedonsiirtoyhteyksien hankinnasta, asennuksesta, ylläpidosta ja käyttökustannuksista, sekä siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa Palveluntarjoajalle tai muille Internetin käyttäjille. Asiakas vastaa itse oman tietokoneensa, matkapuhelimensa, tietojärjestelmän tai muun vastaavan päätelaitteen suojauksesta.

6.2. Asiakkaan vastuu lähettämästään aineistosta ja tuottamastaan sisällöstä

Lähettämällä materiaalia ja tuottamalla sisältöä Palveluntarjoajan palvelimille esimerkiksi sähköpostitse tai Palvelun välityksellä Asiakas hyväksyy ja vahvistaa sen, että:

 • Asiakas on toteuttanut kohtuulliset toimenpiteet ennen aineiston lähettämistä aineiston mahdollisesti sisältämien virusten tai muiden haitallisten ominaisuuksien löytämiseksi ja tuhoamiseksi;
 • Asiakkaan lähettämä aineisto ei ole laitonta, loukkaavaa, uhkaavaa, siveetöntä, halventavaa tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta;
 • Aineisto on Asiakkaan omaa tai Asiakkaalla on rajoitukseton oikeus antaa aineisto Palveluntarjoajalle, ja että Palveluntarjoaja voi julkaista aineiston maksutta ja/tai sisällyttää aineiston tai sen sisältämän osan omiin tuotteisiinsa/palveluihinsa ilman maksuvelvollisuutta tai muita vastuita. Palveluntarjoaja voi tuoda Asiakasta esille markkinoinnissaan; ja
 • Asiakas ei esitä lähettämäänsä aineistoon perustuvia vaateita Palveluntarjoajaa kohtaan ja Asiakas sitoutuu vastaamaan Palveluntarjoajalle mahdollisesti aiheutuvista kuluista, jotka syntyvät sellaisista toimenpiteistä, joihin kolmas osapuoli ryhtyy kyseisen aineiston perusteella Palveluntarjoajaa tai sen edustajia kohtaan. Mikäli Asiakas julkaisee tuottamaansa aineistoa Palvelun julkisilla tai rajatulle käyttäjäpiirille avoimilla alueilla, sallii Asiakas samalla muille käyttäjille pääsyn tällaiseen sisältöön sekä antaa luvan aineiston tarkasteluun, säilyttämiseen ja jäljentämiseen muiden käyttäjien henkilökohtaiseen käyttöön.

6.3. Asiakkaan vastuu maksuista

Asiakas vastaa itse kaikista hänelle Palvelun käytöstä aiheutuvista käyttömaksuista tai Palvelun käyttöön liittyvistä vaatimuksista ja kustannuksista kolmannelle osapuolelle (esim. Internet-verkon käyttömaksut ja puhelumaksut).

6.4. Palvelun sisällyttäminen kotisivuille sekä linkittäminen

Asiakas saa sisällyttää Palvelun omille kotisivuilleen ja linkittää palvelun. Tarkemmat kuvaukset linkitystavoista on kuvattu Käyttöehdoissa.  

 1. Tietosuoja

Palveluntarjoaja käsittelee Asiakkaan henkilötietoja rekisteriselosteen, Ediame Oy:n (3128223-1) tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Palvelussa käytetään evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Evästeistä ja muista tietosuojaan liittyvistä kysymyksistä saa lisätietoa osoitteesta https://palvelutlahella.fi/privacy-policy/.

 1. Sopimuksen päättyminen

Kertaluonteisissa Palveluissa sopimus on voimassa, kunnes tilattu palvelu on toimitettu Asiakkaalle.

Muutoin sopimus on tilausvahvistuksen ja/tai Palvelun erityisehtojen mukaisesti voimassa joko määräaikaisena tai toistaiseksi, kunnes jompikumpi osapuolista sen päättää. Mikäli sopimus on irtisanottavissa kesken laskutuskauden, kuluvana laskutuskautena erääntyviä maksuja ei hyvitetä Asiakkaalle.

Asiakas voi irtisanoa sopimuksen ilmoittamalla siitä Palveluntarjoajan asiakaspalveluun pyytämällä asiakastilin sulkemista. Palveluntarjoaja voi irtisanoa sopimuksen ilmoittamalla sopimuksen päättymisestä ja päättymisajankohdasta Asiakkaalle. Päättymisajankohta on lähtökohtaisesti aikaisintaan 21 vuorokauden kuluttua päättymisilmoituksen lähettämispäivästä. Perustellusta syystä Palveluntarjoaja voi irtisanoa sopimuksen välittömästi ilman, että Palveluntarjoaja ensin lähettää erillisen päättymisilmoituksen Asiakkaalle.

Molemmilla osapuolilla on oikeus purkaa sopimus, mikäli toinen osapuoli rikkoo olennaisesti sopimusta, eikä tämä ole korjannut toimintaansa sopimuksen edellyttämäksi viikon kuluessa kirjallisen huomautuksen saatuaan.

 1. Sopimuksen päättymisen vaikutus

Sopimuksen päättyessä mistä tahansa syystä lakkaa Asiakkaan oikeus käyttää Palvelua ja siihen liittyvää käyttäjätunnusta ja salasanaansa, ja Asiakkaan asiakastili suljetaan.

Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että sopimuksen päättyessä Palveluntarjoajalla on oikeus hävittää kaikki Asiakasta koskevat tiedot sekä Asiakkaan tuottama ja Palveluun toimittama aineisto. Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta toimittaa Asiakkaalle kyseistä aineistoa, vaan Asiakas on vastuussa oman aineistonsa tarpeellisista varmuuskopioista.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa minkään Asiakkaan aineiston poistamisesta, katoamisesta tai muutoksesta. Sopimuksen päättymisestä huolimatta sellaiset Sopimusehtojen mukaiset osapuolten oikeudet, velvollisuudet ja vastuut jäävät voimaan, joilla on merkitystä asiakassuhteen päättymisen jälkeenkin (mm. vahingonkorvausvelvollisuus). Mikäli sopimus päättyy sen vuoksi, että Asiakas on rikkonut näitä Sopimusehtoja tai Käyttöehtoja, ei Palveluntarjoajalla ole velvollisuutta palauttaa Asiakkaalle käyttämättä jäävän maksullisen palvelun jäljellä olevaa ajanjaksoa koskevaa, jo maksettua hintaa.

 1. Sopimuksen siirtäminen

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus kanssaan samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle sekä liiketoiminnan kaupan yhteydessä liiketoiminnan vastaanottavalle taholle. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta edelleen.

 1. Sopimuksen muuttaminen

Palveluntarjoaja varaa itselleen oikeuden muuttaa näitä Sopimusehtoja yksipuolisesti ilmoittamalla tästä Asiakkaalle sähköpostilla tai Palvelun välityksellä. Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan Sopimusehtojen muutoksista mahdollisimman aikaisin. Muutokset tulevat voimaan neljäntoista (14) päivän kuluttua ilmoituksen tekemisestä ja Asiakkaan katsotaan hyväksyneen Sopimusehtoihin tehdyt muutokset, mikäli Asiakas ei ilmoita muuta 14 vuorokauden kuluessa ilmoituksesta. Asiakas voi irtisanoa asiakassopimuksensa päättymään ennen muutoksen voimaanastumista saatuaan muutoksista tiedon.

 1. Ylivoimainen este

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa sellaisista viivästyksistä tai virheistä, jotka johtuvat Palveluntarjoajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista seikoista (force majeure). Viivästymistilanteessa Palveluntarjoaja noudattaa velvollisuuksiaan niin pian kuin se on kyseisessä tilanteessa mahdollista.

 1. Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen

Palvelun käyttämiseen ja Sopimusehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Näillä Sopimusehdoilla ei rajata Suomen pakottavan lainsäädännön mukaisia kuluttajan oikeuksia. Jos Palveluntarjoaja ja käyttäjä eivät pääse neuvotteluteitse yhteisymmärrykseen mahdollisessa riitatilanteessa, ratkaistaan riita ensiasteena Etelä-Savon käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakas voi viedä riidan myös kotipaikkansa yleisen alioikeuden ratkaistavaksi ja/tai pyytää riitaan kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaisusuositusta.

 1. Palveluntarjoajan yhteystiedot

Palveluun liittyvissä asioissa pyydämme olemaan yhteydessä Ediame Oy:hyn, Lussintie 1, 58175 Enonkoski. Sähköposti info@palvelutlahella.fi Puh. 050 3227384

0
Sulje

Your cart

Yrittäjä

Olethan lisännyt jo palvelusi sivustollemme ja sovellukseen?

Viimeistelemme sivustomme toimintoja ennen lanseerausta, mutta käy lisäämässä palvelusi ilmaiseksi mukaan sivustolle.